Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2023. години

2023. Референтна каматна стопа
(на годишњем нивоу, у %)
Промена
(у базним поенима)
12. јануар 5,25 +25
9. фебруар 5,50 +25
9. март 5,75 +25
6. април 6,00 +25
11. мај 6,00 0
8. јун 6,25 +25
13. јул 6,50 +25
10. август 6,50 0
7. септембар 6,50 0
6. октобар 6,50 0
9. новембар 6,50 0
7. децембар 6,50 0