Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2016. godini

2016. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou, u %) Promena (u baznim poenima)
12. januar 4,50 0
11. februar 4,25 -25
17. mart 4,25 0
7. april 4,25 0
17. maj 4,25 0
9. jun 4,25 0
7. jul 4,00 -25
11. avgust 4,00 0
8. septembar 4,00 0
13. oktobar 4,00 0
10. novembar 4,00 0
8. decembar 4,00 0