Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2012. години

2012. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
19. јануар 9,50 -25
9. фебруар 9,50 0
8. март 9,50 0
12. април 9,50 0
10. мај 9,50 0
7. јун 10,00 +50
12. јул 10,25 +25
9. август 10,50 +25
6. септембар 10,50 0
9. октобар 10,75 +25
8. новембар 10,95 +20
14. децембар 11,25 +30