30/07/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у јуну 2021. забележила је међугодишњу стопу раста од 4,4%, вођена растом у прерађивачкој индустрији, која је међугодишње повећана за 6,3%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 17 од 24 гране, при чему је највећи позитиван допринос потекао од производње предмета од гуме и пластике, моторних возила, осталих саобраћајних средстава и електричне опреме. С друге стране, у секторима рударства и енергетике забележено је међугодишње смањење активности у јуну (–2,6% и –3,2%, респективно).

У периоду јануар–јун ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 9,1%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (10,2%), енергетике (8,4%), док је сектор рударства забележио незнатан пад (–0,2%).

Истовремено, настављен је и опоравак услужних сектора. Промет у трговини на мало у јуну 2021, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 5,8%, док је реални раст у првих шест месеци износио 11,6% међугодишње. Када је реч о туризму, укупан број долазака туриста у јуну виши је за 48,4% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 39,3%. На нивоу прве половине године, укупан број долазака туриста виши је за 26,7% међугодишње, а број ноћења туриста за 22,5% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у јуну остварио међугодишњи раст од 29,0%, а робни увоз међугодишњи раст од 34,0%. У периоду јануар–јун 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз остварио је раст од 28,5% међугодишње, а робни увоз раст од 21,0%, што је знатно допринело смањењу дефицита текућег рачуна од почетка године.

Кабинет гувернера