16/03/2022

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. марта 2022. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0 одсто, имајући у виду да се оцењено учешће реалне кредитне активности у реалном БДП-у налази испод свог дугорочног тренда, као и присутан наставак глобалне неизвесности изазване ширењем нових сојева вируса корона и порастом геополитичких тензија изазваних кризом у Украјини.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020 и 59/2021), Народна банка Србије, на тромесечном нивоу, обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из децембра 2021. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 80,7 одсто, док је оцењена вредност одступања овог учешћа од свог дугорочног тренда износила -1,6 процентних поена.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Циљеви и функције / Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.

Сектор за финансијску стабилност