12/09/2023

Кретање инфлације у августу

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је додатно успорила и у августу је износила 11,5%, што је у складу са очекивањима Народне банке Србије, при чему је августовски податак нешто нижи у односу на пројекцију из Извештаја о инфлацији. Успоравање инфлације у највећој мери је резултат успоравања раста цена хране и у мањој мери цена у оквиру базне инфлације (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета).

Када је реч о месечној инфлацији, она је у августу износила 0,4%, што је знатно мање oд просечне месечне инфлације у првој половини године (1,0%). Месечну динамику раста инфлације обележиле су више цене нафтних деривата и у мањој мери раст цена у оквиру базне инфлације.

Цене хране и безалкохолних пића у паду су други месец заредом. У августу су, у односу на јул, цене хране и безалкохолних пића у просеку биле ниже за 0,5%. У оквиру тога, цене непрерађене хране, вођене пре свега нижим ценама свежег поврћа, забележиле су месечни пад од 1,9%. Раст цена прерађене хране у августу имао је исту динамику као и у јулу (0,2%), уз ниже цене млека и млечних прерађевина, као и уља и масти. Успоравање раста цена прерађене хране последња два месеца указује на чињеницу да су се смањили трошковни притисци на тржишту основних животних намирница. У прилог томе говори и кретање цена произвођача прехрамбених производа, које су од почетка године закључно са августом смањене за 1,4%.

Цене енергената су, под утицајем поменутог поскупљења нафтних деривата, у просеку порасле за 2,3%. Међугодишње посматрано, раст цена енергената у августу нашао се на нивоу од 9,0%, при чему цене нафтних деривата и даље допринoсе успоравању укупне међугодишње инфлације, али у мањој мери него претходних месеци.  

Цене производа и услуга у оквиру базне инфлације, у складу са очекивањима, у августу су порасле за 0,4%, чему је у највећој мери допринео раст цена комуналних услуга и сезонски раст цена уџбеника и школског прибора. Међугодишње посматрано, базна инфлација је додатно успорила на 9,1%.

Према актуелној пројекцији, међугодишња инфлација ће наставити да се креће опадајућом путањoм, смањујући се просечно месечно за око 1 процентни поен, тако да би крајем године требало да износи око 8%. На такво кретање инфлације утицаће и слабљење глобалних трошковних притисака, као и излазак из међугодишњег обрачуна инфлације поскупљења хране и енергената из друге половине 2022. године. Опадајућој путањи инфлације у наредном периоду и њеном повратку у границе циља у другом тромесечју 2024. допринеће и ефекти заоштравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, као и очекивани даљи пад инфлационих очекивања.

Кабинет гувернера