19/09/2023

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација за годину дана унапред, у августу 2024. године, бити на истом нивоу као што су очекивали у јулу – 7,0%. На нижем нивоу налазе се инфлациона очекивања према резултатима последње, септембарске анкете агенције Блумберг – очекивана инфлација за годину дана унапред износи 6,4%.

Краткорочна инфлациона очекивања привредника (за годину дана унапред) у претходна три месеца континуирано су се смањивала, тако да су у односу на мај, када су износила 10,0%, у августу нижа за 1 процентни поен и износе 9,0%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања. Очекивања финансијског сектора за две године унапред смањена су са 5,0% у јулу на 4,5% у августу, а очекивања за три године унапред са 3,8% на 3,5%, тако да се за оба периода налазе унутар граница циља Народне банке Србије. Што се тиче средњорочних очекивања привредника, очекивања за две године унапред су са 6,2% у јулу благо смањена на 6,0% у августу, док се за три године унапред она налазе на нивоу од 5,0% (4,8% у јулу).

Резултати анкете који се односе на две и три године унапред указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака у наредном периоду и постепено враћање инфлације у границе циља у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера