19.09.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u avgustu 2024. godine, biti na istom nivou kao što su očekivali u julu – 7,0%. Na nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja prema rezultatima poslednje, septembarske ankete agencije Blumberg – očekivana inflacija za godinu dana unapred iznosi 6,4%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja privrednika (za godinu dana unapred) u prethodna tri meseca kontinuirano su se smanjivala, tako da su u odnosu na maj, kada su iznosila 10,0%, u avgustu niža za 1 procentni poen i iznose 9,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred smanjena su sa 5,0% u julu na 4,5% u avgustu, a očekivanja za tri godine unapred sa 3,8% na 3,5%, tako da se za oba perioda nalaze unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, očekivanja za dve godine unapred su sa 6,2% u julu blago smanjena na 6,0% u avgustu, dok se za tri godine unapred ona nalaze na nivou od 5,0% (4,8% u julu).

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera