29/09/2023

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у августу ове године забележила је међугодишњи раст од 5,8%, вођен растом у секторима рударства (17,0% међугодишње), енергетике (16,6% међугодишње) и прерађивачке индустрије (2,4% међугодишње). У прерађивачкој индустрији раст је забележен у 10 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње хемијских и фармацеутских производа, као и од производње основних метала.

Од јануара до августа 2023. индустријска производња порасла је за 2,4% међугодишње, чему су допринели раст у сектору енергетике (16,4% међугодишње) и рударства (1,8% међугодишње), док је у прерађивачкој индустрији забележен благи пад (–0,3% међугодишње).

У оквиру услужних сектора, промет у трговини на мало у августу 2023. био је реално нижи за 1,5% међугодишње, док је реални пад у периоду јануар–август износио 4,3% међугодишње. Укупан број долазака туриста у августу виши је за 4,3% међугодишње, а укупан број ноћења туриста нижи је за 6,2%. У периоду јануар–август 2023, укупан број долазака туриста виши је за 24,8% међугодишње, а број ноћења туриста за 17,6% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у периоду јануар–август 2023. остварио међугодишњи раст од 7,1%, а робни увоз је био нижи за 5,6% него у истом периоду претходне године.

Кабинет гувернера