29.09.2023.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u avgustu ove godine zabeležila je međugodišnji rast od 5,8%, vođen rastom u sektorima rudarstva (17,0% međugodišnje), energetike (16,6% međugodišnje) i prerađivačke industrije (2,4% međugodišnje). U prerađivačkoj industriji rast je zabeležen u 10 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje hemijskih i farmaceutskih proizvoda, kao i od proizvodnje osnovnih metala.

Od januara do avgusta 2023. industrijska proizvodnja porasla je za 2,4% međugodišnje, čemu su doprineli rast u sektoru energetike (16,4% međugodišnje) i rudarstva (1,8% međugodišnje), dok je u prerađivačkoj industriji zabeležen blagi pad (–0,3% međugodišnje).

U okviru uslužnih sektora, promet u trgovini na malo u avgustu 2023. bio je realno niži za 1,5% međugodišnje, dok je realni pad u periodu januar–avgust iznosio 4,3% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u avgustu viši je za 4,3% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista niži je za 6,2%. U periodu januar–avgust 2023, ukupan broj dolazaka turista viši je za 24,8% međugodišnje, a broj noćenja turista za 17,6% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u periodu januar–avgust 2023. ostvario međugodišnji rast od 7,1%, a robni uvoz je bio niži za 5,6% nego u istom periodu prethodne godine.

Kabinet guvernera