20/03/2020

Народна банка Србије пружа додатну подршку динарској ликвидности финансијског система – репо куповина динарских државних хартија од вредности

Народна банка Србије ће у уторак, 24. марта, организовати две аукције репо куповине динарских државних хартија од вредности, с роковима доспећа трансакција од седам дана и три месеца, по повољној каматној стопи од 0,75% на обе рочности (једнако каматној стопи на депозитне олакшице).
 
Ове аукције представљају још један вид подршке домаћем финансијском систему и домаћој економији у условима ширења вируса корона (COVID-19).
 
Поред додатне своп аукције куповине девиза, која ће бити организована у понедељак, 23. марта, банке ће на располагању имати још једну могућност за прибављање неопходне динарске ликвидности. Организовањем ове две врсте аукција (репо куповина хартија и своп куповина девиза) олакшава се управљање ликвидношћу банака, с обзиром на то да ће банке до потребних динарских средстава моћи да дођу и на основу динарских државних хартија од вредности (репо аукције) и на основу девиза (девизне своп аукције), које би служиле као средства обезбеђења у наведеним трансакцијама с Народном банком Србије.
 
Народна банка Србије ће наставити пажљиво да прати стање ликвидности у банкарском сектору и кретања на домаћем финансијском тржишту и у случају потребе наставиће са организовањем аукција репо куповине државних хартија и додатних девизних аукција, а спремна је да употреби и све друге расположиве инструменте како би се омогућило несметано функционисање домаћег финансијског система и привреде.

Кабинет гувернера