20.03.2020.

Narodna banka Srbije pruža dodatnu podršku dinarskoj likvidnosti finansijskog sistema – repo kupovina dinarskih državnih hartija od vrednosti

Narodna banka Srbije će u utorak, 24. marta, organizovati dve aukcije repo kupovine dinarskih državnih hartija od vrednosti, s rokovima dospeća transakcija od sedam dana i tri meseca, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,75% na obe ročnosti (jednako kamatnoj stopi na depozitne olakšice).
 
Ove aukcije predstavljaju još jedan vid podrške domaćem finansijskom sistemu i domaćoj ekonomiji u uslovima širenja virusa korona (COVID-19).
 
Pored dodatne svop aukcije kupovine deviza, koja će biti organizovana u ponedeljak, 23. marta, banke će na raspolaganju imati još jednu mogućnost za pribavljanje neophodne dinarske likvidnosti. Organizovanjem ove dve vrste aukcija (repo kupovina hartija i svop kupovina deviza) olakšava se upravljanje likvidnošću banaka, s obzirom na to da će banke do potrebnih dinarskih sredstava moći da dođu i na osnovu dinarskih državnih hartija od vrednosti (repo aukcije) i na osnovu deviza (devizne svop aukcije), koje bi služile kao sredstva obezbeđenja u navedenim transakcijama s Narodnom bankom Srbije.
 
Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati stanje likvidnosti u bankarskom sektoru i kretanja na domaćem finansijskom tržištu i u slučaju potrebe nastaviće sa organizovanjem aukcija repo kupovine državnih hartija i dodatnih deviznih aukcija, a spremna je da upotrebi i sve druge raspoložive instrumente kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje domaćeg finansijskog sistema i privrede.

Kabinet guvernera