31/03/2020

Своп аукције девиза и аукција репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатну динарску и девизну ликвидност

На данашњим редовним тромесечним девизним своп аукцијама, Народна банка Србије је своп продала 56 милиона евра (у замену за 6,6 милијарди динара) и своп купила 25 милиона евра (у замену за 2,9 милијарди динара) по фиксним своп поенима уместо по варијабилним вишеструким своп поенима као до сада. Изменом принципа реализације на девизним своп аукцијама, по коме своп куповина и своп продаја девиза више не морају бити идентичне у реализованом износу, Народна банка Србије омогућава банкама да прибаве потребан износ динарске и девизне ликвидности по повољним каматним стопама – од 0,85% за динарска средства и 0% за средства у еврима.

Поред редовних тромесечних своп аукција девиза, данас је организована и репо куповина динарских државних хартија од вредности, путем које је Народна банка Србије банкама обезбедила 1,0 милијарду динара на рок од седам дана, по повољној каматној стопи од 0,75%, једнакој каматној стопи на депозитне олакшице (најнижа каматна стопа у коридору каматних стопа Народне банке Србије).
Народна банка Србије је путем данашњих девизних своп аукција и аукције репо куповине хартија од вредности наставила с пружањем подршке домаћем финансијском и укупном економском систему у условима ванредног стања у Републици Србији услед ширења вируса корона (COVID-19).

Као и до сада, пажљиво пратимо ликвидност банкарског сектора и кретања на финансијском тржишту и спремни смо да, у случају потребе, употребимо све расположиве инструменте како бисмо обезбедили наставак несметаног функционисања домаћег новчаног тржишта и целокупног финансијског система.

Кабинет гувернера