31.03.2020.

Svop aukcije deviza i aukcija repo kupovine hartija od vrednosti – Narodna banka Srbije bankama obezbedila dodatnu dinarsku i deviznu likvidnost

Na današnjim redovnim tromesečnim deviznim svop aukcijama, Narodna banka Srbije je svop prodala 56 miliona evra (u zamenu za 6,6 milijardi dinara) i svop kupila 25 miliona evra (u zamenu za 2,9 milijardi dinara) po fiksnim svop poenima umesto po varijabilnim višestrukim svop poenima kao do sada. Izmenom principa realizacije na deviznim svop aukcijama, po kome svop kupovina i svop prodaja deviza više ne moraju biti identične u realizovanom iznosu, Narodna banka Srbije omogućava bankama da pribave potreban iznos dinarske i devizne likvidnosti po povoljnim kamatnim stopama – od 0,85% za dinarska sredstva i 0% za sredstva u evrima.

Pored redovnih tromesečnih svop aukcija deviza, danas je organizovana i repo kupovina dinarskih državnih hartija od vrednosti, putem koje je Narodna banka Srbije bankama obezbedila 1,0 milijardu dinara na rok od sedam dana, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,75%, jednakoj kamatnoj stopi na depozitne olakšice (najniža kamatna stopa u koridoru kamatnih stopa Narodne banke Srbije).
Narodna banka Srbije je putem današnjih deviznih svop aukcija i aukcije repo kupovine hartija od vrednosti nastavila s pružanjem podrške domaćem finansijskom i ukupnom ekonomskom sistemu u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji usled širenja virusa korona (COVID-19).

Kao i do sada, pažljivo pratimo likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i spremni smo da, u slučaju potrebe, upotrebimo sve raspoložive instrumente kako bismo obezbedili nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg novčanog tržišta i celokupnog finansijskog sistema.

Kabinet guvernera