03/02/2021

Плаћање Дина картицама на рате – савремена, електронска замена за чек

Народна банка Србије подсећа грађане да је националном Дина картицом омогућено плаћање на рате без камате, при чему корисници дебитне Дина картице имају на располагању исту функционалност као и приликом плаћања чековима, али далеко практичнијe, једноставнијe и савременијe, што су препознали и банке и трговци и због чега постоји велики интерес да такву функционалност пруже корисницима. Дакле, плаћање на рате Дина картицом има све предности плаћања чековима, али је знатно брже и једноставније – нема чекања на каси и временски захтевног исписивања чекова, као ни ограничења потрошње по чеку, а број рата корисник сам одређује при куповини.
 
Плаћање на рате без камате Дина картицом код трговаца који, у складу са својом пословном политиком, нуде ту опцију, својим корисницима у овом тренутку пружају Банка Поштанска штедионица и Комерцијална банка, с тим да се број трговаца и банака који желе да омогуће ову услугу стално повећава.
 
Корисници дебитних Дина картица Банке Поштанска штедионица могу плаћати одложено до шест рата без накнада и камате на преко 3.000 продајних места широм Србије. Више информација и списак свих трговаца који нуде опцију плаћања на рате дебитном картицом DinaCard – PostCard Банке Поштанска штедионица налазе се на: http://www.posted.co.rs/kupovina-na-rate/, а највећи трговци који су препознали предности ове услуге јесу следећи: Аksa, Аman, Beoguma, DIS, Vitorog promet, Đak, Emmezeta, Gigatron, Gomex, Ikea, Matis, Merkator–Roda–Idea, N Sport, Numanović, Office Shoes, Tehnomanija, Tehnomedia centar, Tref sport, Triple Jump, Univers co и други.

Сличну погодност имају и корисници услуга Комерцијалне банке. Ова банка својим корисницима дебитне картице DinaCard klasik/Start нуди могућност бескаматног плаћања на више једнаких месечних рата. Више информација о програму одложеног плаћања дебитном Дина картицом Комерцијалне банке, као и списак трговаца код којих је могуће остварити ову погодност, можете наћи на: https://www.kombank.com/sr/stanovnistvo/platne-kartice/debitne/placanje-na-rate-bez-kamate-debitne-kartice.

Сектор за платни систем