06/04/2021

Вицегувернер Ана Ивковић учествовала на састанку Конституенце Швајцарске у Међународном монетарном фонду и Светској банци

Вицегувернер Ана Ивковић представљала је Србију на састанку Конституенце Швајцарске, чији је Србија члан, поручујући да дугорочни приоритети у Србији остају исти – стабилност и одржив и убрзан привредни раст, уз даљи раст животног стандарда грађана. Састанак је одржан у оквиру Пролећног заседања Међународног монетарног фонда и Светске банке, које се, због актуелне здравствене ситуације, и ове године одржава у виртуелном формату.

Говорећи о глобалним условима од претходног Пролећног заседања, вицегувернер Ана Ивковић је констатовала да су носиоци економских политика свуда у свету предузимали бројне мере да омогуће што бржи и одрживији опоравак својих економија и да су сарадња и солидарност, који су увек важни, данас неопходни. „Време оваквих криза захтева заједничко деловање како би се спречила још већа неједнакост између економија. У Србији је прошле године донет огроман пакет економских мера којим је подржана домаћа тражња и спречен пад пословног и потрошачког поверења. Управо су обимност пакета, али и брзина реакције одиграли кључну улогу у спречавању преливања негативних ефеката пандемије на тржиште рада и на производне капацитете. И ове године, због пандемије, настављена је подршка економским пакетом мера, а у току је и масовна вакцинација, у највећој мери захваљујући стратешким активностима председника Вучића. Наша је процена да ће успешна вакцинација допринети очувању здравља наших грађана и још бржем привредном опоравку”, истакла je вицегувернер Ана Ивковић.

Говорећи о мерама Народне банке Србије, она је истакла да је од марта прошле године Народна банка Србије реаговала готово сваког месеца различитим инструментима. „Смањивали смо референтну каматну стопу, обезбеђивали смо ликвидност у потребним роковима и у потребним валутама, прописали смо мораторијум у отплати кредитних обавеза и на друге начине олакшавали отплату кредита и подржавали кредитну активност. Помагали смо и да се у кључним моментима одрже ликвидност и повољни финансијски услови на тржишту државних и корпоративних обвезница. Упркос кризној години, инфлацију смо у 2020. години очували на ниском и стабилном нивоу – у просеку 1,6%, уз усидрена инфлациона очекивања. Девизни курс смо очували на стабилном нивоу, а девизне резерве повећали. Обезбеђени су до сада најповољнији услови финансирања нефинансијског сектора и двоцифрени раст кредитне активности. Проблематични кредити су смањени за 0,4 процентна поена, на 3,7%. Прошлу годину смо завршили с реалним падом бруто домаћег производа од 1%, а ове године очекујемо пун опоравак, уз раст од 5% до 6%. Наша је процена да би без предузетих мера пад бруто домаћег производа Србије прошле године износио преко 6%, док би опоравак трајао три до пет година, уместо годину дана. Србија је задржала и одличан приступ светском финансијском тржишту, страни директни инвеститори су остали лојални нашем тржишту, а рејтинг агенције су нам задржале или повећале кредитни рејтинг”, рекла је вицегувернер Ана Ивковић.

Вицегувернер Ана Ивковић поручила је да ће Србија остати поуздан партнер за сарадњу и у оквиру наше Конституенце, јер сарадња нема алтернативу.

Кабинет гувернера