21/10/2022

Обавештење о полагању стручног/додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у редовном испитном року, децембар 2022. године

Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року 2022. године биће одржано од 12. до 16. децембра 2022. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је 10. новембар 2022. године. Пријаве са комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељење за правна питања - Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Немањина 17, Београд.

Информације о поновном полагању стручног испита:

Лица која нису положила стручни испит у претходном испитном року за овлашћеног посредника и овлашћеног заступника могу се пријавити за полагање у децембарском испитном року.

Додатни испит – пријаве

Списак кандидата са сатницом полагања ће бити објављен на интернет страници Народне банке Србије 25. новембра 2022. године.

Литература:

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељење за правна питања - Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања