21.10.2022.

Obaveštenje o polaganju stručnog/dodatnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u redovnom ispitnom roku, decembar 2022. godine

Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2022. godine biće održano od 12. do 16. decembra 2022. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je 10. novembar 2022. godine. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, Nemanjina 17, Beograd.

Informacije o ponovnom polaganju stručnog ispita:

Lica koja nisu položila stručni ispit u prethodnom ispitnom roku za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika mogu se prijaviti za polaganje u decembarskom ispitnom roku.

Dodatni ispit – prijave

Spisak kandidata sa satnicom polaganja će biti objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije 25. novembra 2022. godine.

Literatura:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za pravna pitanja - Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja