29/04/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у марту порасла за 6,1% међугодишње, чему је допринео раст сва три сектора индустрије. Прерађивачка индустрија је порасла за чак 6,5% међугодишње, а раст је забележен у 20 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње металних производа, електричне опреме, моторних возила и прехрамбене индустрије, док је највећи негативан допринос дала производња нафтних деривата. Раст је остварен и у секторима рударства и енергетике (5,7% међугодишње и 5,0% међугодишње, респективно).

Посматрано у првом тромесечју ове године, индустријска производња је такође забележила међугодишњи раст од 3,8%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (2,5% међугодишње), енергетике (9,1% међугодишње) и рударства (1,0% међугодишње).

Добри резултати забележени су и код показатеља услужних сектора, као и код спољне трговине, што потврђује да се српска привреда успешно опоравља и враћа на путању раста пре пандемије.

Промет у трговини на мало у марту 2021, у односу на исти месец претходне године, реално je порастао за 5,5%, док је реални раст у првом тромесечју износио 3,9% међугодишње. Када је реч о туризму, укупан број ноћења туриста у марту био је виши за 21,3% него у марту претходне године, при чему је број ноћења домаћих туриста виши за 30,8% међугодишње, а повећан је и број ноћења страних туриста за 0,3% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз изражен у еврима у марту остварио је међугодишњи раст од 34,9%, а робни увоз међугодишњи раст од 11,6%. Одлични резултати забележени су и у периоду јануар–март 2021, када је робни извоз порастао за 13,8% међугодишње, док је робни увоз смањен за 0,3% међугодишње.

Кабинет гувернера