29.04.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u martu porasla za 6,1% međugodišnje, čemu je doprineo rast sva tri sektora industrije. Prerađivačka industrija je porasla za čak 6,5% međugodišnje, a rast je zabeležen u 20 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje metalnih proizvoda, električne opreme, motornih vozila i prehrambene industrije, dok je najveći negativan doprinos dala proizvodnja naftnih derivata. Rast je ostvaren i u sektorima rudarstva i energetike (5,7% međugodišnje i 5,0% međugodišnje, respektivno).

Posmatrano u prvom tromesečju ove godine, industrijska proizvodnja je takođe zabeležila međugodišnji rast od 3,8%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (2,5% međugodišnje), energetike (9,1% međugodišnje) i rudarstva (1,0% međugodišnje).

Dobri rezultati zabeleženi su i kod pokazatelja uslužnih sektora, kao i kod spoljne trgovine, što potvrđuje da se srpska privreda uspešno oporavlja i vraća na putanju rasta pre pandemije.

Promet u trgovini na malo u martu 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno je porastao za 5,5%, dok je realni rast u prvom tromesečju iznosio 3,9% međugodišnje. Kada je reč o turizmu, ukupan broj noćenja turista u martu bio je viši za 21,3% nego u martu prethodne godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista viši za 30,8% međugodišnje, a povećan je i broj noćenja stranih turista za 0,3% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz izražen u evrima u martu ostvario je međugodišnji rast od 34,9%, a robni uvoz međugodišnji rast od 11,6%. Odlični rezultati zabeleženi su i u periodu januar–mart 2021, kada je robni izvoz porastao za 13,8% međugodišnje, dok je robni uvoz smanjen za 0,3% međugodišnje.

Kabinet guvernera