29/04/2021

Повлачење из оптицаја осме серије швајцарског франка 30. априла – Народна банка Србије омогућава грађанима и банкама да још месец дана без накнаде замене ваноптицајне новчанице

Национална банка Швајцарске је јуче, 28. априла, објавила да ће 30. априла 2021. године повући из оптицаја новчанице осме серије швајцарског франка.

С обзиром на новонастале околности, односно кратак временски период од тренутка објаве датума повлачења (28. април) до дана када ће новчанице бити повучене из оптицаја (30. април), Народна банка Србије жели да грађанима омогући додатни временски период да код пословних банака без накнаде замене предметне новчанице, односно пословним банкама да код Народне банке Србије без накнаде замене новчанице осме серије швајцарског франка.

Процењујући да један број грађана још увек није заменио/продао поменуте новчанице, Народна банка Србије ће од банака примати ове новчанице без уобичајене накнаде за замену новчаница ефективног страног новца повучених из оптицаја, закључно са 31. мајем 2021. године. На тај начин банкама и овлашћеним мењачима биће омогућено да, такође, без накнаде од грађана примају новчанице осме серије швајцарског франка на девизне рачуне, откупљују их или врше замену за новчанице девете серије швајцарског франка. Напомињемо да након повлачења из оптицаја новчаница осме серије швајцарских франака, 30. априла 2021. године, банке у Републици Србији могу, али нису у обавези, да врше њихову замену/откуп, док овлашћени мењачи у Републици Србији могу, али нису у обавези, да их откупљују, а у случају да то чине, самостално одређују услове замене/откупа.

Препоручује се грађанима да полагање на девизни рачун, продају за динаре или замену за девету серију новчаница швајцарског франка обаве што пре, да не чекају крајњи рок, с обзиром на то да ће банкама бити потребно извесно време за предају новчаница осме серије Народној банци Србије, што значи да ће и банке и овлашћени мењачи престати да примају ове новчанице и пре 31. маја 2021. године, о чему ће самостално одлучивати.

Након повлачења из оптицаја, новчанице осме серије швајцарског франка, као и раније повучене новчанице шесте серије, биће могуће заменити без временског ограничења на шалтерима Националне банке Швајцарске у Берну и Цириху, као и у агенцијама које се налазе у већим градовима Швајцарске. Новчанице повучене из оптицаја могу се послати и поштом на адресу Националне банке Швајцарске, а износ који представља укупну номиналну вредност новчаница поднетих за замену уплаћиваће се на рачун подносиоца.

За детаљне информације посетити сајт Националне банке Швајцарске.

Апоенска структура и изглед новчаница осме серије швајцарског франка:

Апоен 1000

Апоен 200

Апоен 100

 

Апоен 50

 

Апоен 20

 

Апоен 10

Кабинет гувернера