29.04.2021.

Povlačenje iz opticaja osme serije švajcarskog franka 30. aprila – Narodna banka Srbije omogućava građanima i bankama da još mesec dana bez naknade zamene vanopticajne novčanice

Nacionalna banka Švajcarske je juče, 28. aprila, objavila da će 30. aprila 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka.

S obzirom na novonastale okolnosti, odnosno kratak vremenski period od trenutka objave datuma povlačenja (28. april) do dana kada će novčanice biti povučene iz opticaja (30. april), Narodna banka Srbije želi da građanima omogući dodatni vremenski period da kod poslovnih banaka bez naknade zamene predmetne novčanice, odnosno poslovnim bankama da kod Narodne banke Srbije bez naknade zamene novčanice osme serije švajcarskog franka.

Procenjujući da jedan broj građana još uvek nije zamenio/prodao pomenute novčanice, Narodna banka Srbije će od banaka primati ove novčanice bez uobičajene naknade za zamenu novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja, zaključno sa 31. majem 2021. godine. Na taj način bankama i ovlašćenim menjačima biće omogućeno da, takođe, bez naknade od građana primaju novčanice osme serije švajcarskog franka na devizne račune, otkupljuju ih ili vrše zamenu za novčanice devete serije švajcarskog franka. Napominjemo da nakon povlačenja iz opticaja novčanica osme serije švajcarskih franaka, 30. aprila 2021. godine, banke u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi, da vrše njihovu zamenu/otkup, dok ovlašćeni menjači u Republici Srbiji mogu, ali nisu u obavezi, da ih otkupljuju, a u slučaju da to čine, samostalno određuju uslove zamene/otkupa.

Preporučuje se građanima da polaganje na devizni račun, prodaju za dinare ili zamenu za devetu seriju novčanica švajcarskog franka obave što pre, da ne čekaju krajnji rok, s obzirom na to da će bankama biti potrebno izvesno vreme za predaju novčanica osme serije Narodnoj banci Srbije, što znači da će i banke i ovlašćeni menjači prestati da primaju ove novčanice i pre 31. maja 2021. godine, o čemu će samostalno odlučivati.

Nakon povlačenja iz opticaja, novčanice osme serije švajcarskog franka, kao i ranije povučene novčanice šeste serije, biće moguće zameniti bez vremenskog ograničenja na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i u agencijama koje se nalaze u većim gradovima Švajcarske. Novčanice povučene iz opticaja mogu se poslati i poštom na adresu Nacionalne banke Švajcarske, a iznos koji predstavlja ukupnu nominalnu vrednost novčanica podnetih za zamenu uplaćivaće se na račun podnosioca.

Za detaljne informacije posetiti sajt Nacionalne banke Švajcarske.

Apoenska struktura i izgled novčanica osme serije švajcarskog franka:

Apoen 1000

Apoen 200

Apoen 100

 

Apoen 50

 

Apoen 20

 

Apoen 10

Kabinet guvernera