11/05/2021

Гувернер Јоргованка Табаковић за портал Biznis.rs у вези са „све чешћим поновним враћањем идеје о фиксном курсу”

Првенствено, идеје о увођењу фиксног курса никако се не могу окарактерисати као „све чешће”, јер, ако и постоје, оне су ограничене на појединачне предлоге. Поред тога, овакве идеје могу се сматрати потпуно неутемељеним, јер не узимају у обзир целокупну економско-монетарну слику и спољнотрговинску позицију Републике Србије.

Политика и режим девизног курса представљају једну од кључних одлука и поставки централних банака приликом спровођења монетарне политике, са снажним утицајем на целокупну економску политику, нарочито код малих и отворених економија, попут Србије. Народна банка Србије последњих девет година веома успешно спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса, који је у складу с монетарном стратегијом Народне банке Србије, која подразумева циљање инфлације. У складу с тим, девизни курс се формира слободно, на основу понуде и тражње девиза, а Народна банка Србије може да спроводи интервенције на девизном тржишту ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара према евру, као и ради очувања стабилности цена и финансијског система и одржавања адекватног нивоа девизних резерви. Управо такав режим девизног курса омогућава Народној банци Србије да води независну, кредибилну и адекватну монетарну политику, у складу с постојећим економским и тржишним околностима у Србији.

Народној банци Србије није познато да се повећава број заговорника фиксног курса, како наводите, нити би такви предлози били оправдани. Тзв. „немогуће тројство”, које је познато свим економистима, говори о томе да је немогуће истовремено имати фиксни девизни курс, независну монетарну политику и слободно кретање капитала. Могуће је имати максимално две ствари истовремено, али не и све три. На пример, уколико бисмо желели независну монетарну политику и слободно кретање капитала (што позитивно делује на стране инвестиције), не бисмо могли имати фиксни девизни курс. Фиксирање динара за евро значило би у пракси губљење независности монетарне политике Народне банке Србије у односу на монетарну политику ЕЦБ-а, што би знатно умањило маневарски простор Народне банке Србије, нарочито јер су многи шокови из међународног окружења долазили последњих година управо из зоне евра (дужничка криза зоне евра, Брегзит и сл.). На тај начин умањила би се могућност Народне банке Србије да својим инструментима ублажи (апсорбује) различите шокове, пре свега из међународног окружења. Ово је нарочито важно јер се Србија налази у фази убрзаног развоја и укључена је у глобалне спољнотрговинске односе. Последице оваквог приступа осетили би у крајњој инстанци како домаћи привредници и корпоративни сектор, тако и грађани.

У случају режима фиксног девизног курса, долази до изражаја и сукоб различитих циљева економских политика – постаје знатно отежано испунити истовремено циљеве као што су пуна запосленост, одржавање високе стопе раста, уравнотежена платнобилансна кретања – нарочито у случају реализације великих екстерних шокова, уз немогућност домаће валуте да се прилагоди тим шоковима уколико за тиме постоје потреба. Поред тога, у случају режима фиксног девизног курса, нарочито посматрано у дужем року, реална тржишна вредност домаће валуте обично знатно више одступа од установљене фиксиране вредности, коју би требало периодично прилагођавати. У случају флексибилних и руковођено пливајућих девизних курсева ове разлике су мање, што практично значи да званични средњи курс динара према евру одражава његову реалну вредност (није ни прецењен, ни потцењен), јер овакви режими омогућавају постепено, а не нагло прилагођавање девизних курсева тржишним кретањима.

Постојећи режим девизног курса омогућава Народној банци Србије довољно флексибилности и простора за вођење одговорне и кредибилне монетарне политике и спровођење одговарајуће стратегије када је у питању девизни курс.

Одржавање релативне стабилности динара према евру, као референтној страној валути, у оквиру режима руковођено пливајућег девизног курса оптимална је стратегија за Србију, којом се омогућава очување стабилности цена, постиже извесност пословања, даје сигурност домаћем финансијском систему и страним инвеститорима, уз истовремено задржавање независности монетарне политике и могућности прилагођавања јаким екстерним шоковима.

Истичем још једном да је релативна стабилност девизног курса у оквиру режима руковођено пливајућег девизног курса изузетно важна за остварење основних циљева Народне банке Србије, али и за целу српску економију. Народна банка Србије ће настојати да и у будућности очува постигнуту стабилност, односно неће мењати постојећу стратегију, нити режим девизног курса, с обзиром на то да се управо оваква стратегија, која Народној банци Србије пружа довољно флексибилности, показала као најбоља у актуелним условима и даје најбоље резултате, а оно што даје изузетне резултате не треба и не смемо мењати.

Кабинет гувернера