21/05/2021

Народна банка Србије испуњава обећање дато грађанима и банкама – од почетка маја замењено преко 100 милиона новчаница осме серије швајцарског франка

Након што је Национална банка Швајцарске 28. априла 2021. објавила да ће 30. априла 2021. године повући из оптицаја новчанице осме серије швајцарског франка, Народна банка Србије донела је одлуку да с обзиром на новонастале околности, тј. кратак временски период од тренутка објаве до дана повлачења поменутих новчаница из оптицаја, омогући грађанима додатни временски период да код пословних банака у Србији замене предметне новчанице, односно да пословним банкама омогући да код Народне банке Србије без накнаде односно по повољним условима замене новчанице осме серије швајцарског франка. У складу с тим, Народна банка Србије је 29. априла 2021. обавестила све пословне банке да ће закључно са 31. мајем 2021. године без наплате накнаде банкама замењивати новчанице осме серије за новчанице девете серије швајцарског, као и да ће примати новчанице осме серије ради замене за девизе у истој валути или оптицајну ефективу у другој валути, третирајући новчанице осме серије швајцарског франка као оптицајне у погледу накнаде која се наплаћује за ове трансакције, а која је повољнија него у случају замене ваноптицајне ефективе.

С обзиром на погодности које је Народна банка Србије омогућила банкама, банке су позване да до 31. маја 2021. омогуће грађанима да без додатних трошкова замене новчанице осме серије швајцарског франка. При томе, банке под повољним условима могу код Народне банке Србије да замене само новчанице осме серије швајцарског франка које су од грађана, преко мењача или директно, примиле почев од 30. априла 2021. године, али не и новчанице ове серије које имају из ранијег периода. Ово ограничење према банкама уведено је с циљем да се грађанима омогући додатни период за замену новчаница, а банке свакако увек имају могућност да преко иностраних банака замене ваноптицајне новчанице, посебно ако се има у виду да се осма серија швајцарских франака може заменити у Националној банци Швајцарске у неограниченом периоду. Такође, Народна банка Србије благовремено је обавестила јавност и банке о најављеном повлачењу из оптицаја осме серије швајцарских франака саопштењем на својој интернет презентацији у децембру 2020. године, тако да су банке и грађани имали довољно времена за њихову замену.
 
Народна банка Србије свакодневно прима и реализује захтеве банака за замену осме серије швајцарских франака за новчанице девете серије и/или за девизе и те активности ће се обављати по наведеној процедури до краја маја. О ефикасности спровођења овог процеса говори и податак да је до сада с банкама обављена замена новчаница осме серије швајцарског франка у износу од преко 100 милиона швајцарског франка (тачније 108,8 милиона швајцарског франка), од чега се на замену за новчанице девете серије односи око 40% (46,7 милиона швајцарског франка), док се око 60% (62,1 милион швајцарског франка) односи на замену новчаница осме серије за девизе у истој валути.

С обзиром на то да Народна банка Србије банкама врши замену новчаница осме серије швајцарског франка које су оне примиле од мењачница и директно од клијената од почетка маја, наведени износи досадашње замене указују на то да највећи број грађана успева да обави наведене трансакције. Такође, износ који банке мењају код Народне банке Србије за новчанице девете серије швајцарског франка највећим делом се односи на директне захтеве клијената, односно грађана, код пословних банака. Будући да наведени износ није занемарљив, може се закључити да грађани успевају да изврше жељену замену код пословних банака по повољним условима, при чему се ти услови могу разликовати од банке до банке. С обзиром на то да се највећи број ових трансакција обавља управо преко банака, које традиционално имају развијеније мењачке послове, и то нарочито са швајцарским францима, може се рећи да су оне послушале позив Народне банке Србије да омогуће грађанима замену новчаница осме серије швајцарског франка без накнаде, због чега грађани управо код њих највећем делом и врше ову замену. Напомињемо да је одређени број грађана замену новчаница осме серије швајцарског франка (било за девизе, било за новчанице девете серије, било за динаре, или за ефективу у некој другој валути) извршио и пре 30. априла 2021, када су ове новчанице постале ваноптицајне.

Народна банка Србије одржала је дато обећање да ће помоћи грађанима и банкама приликом замене новчаница осме серије швајцарског франка које су повучене из оптицаја. На овај начин, још једном су показани кредибилитет и спремност Народне банке Србије да изађе у сусрет грађанима и пословним банкама када год оцени да је то потребно. У прилог томе говори раст поверења грађана у домаћи банкарски систем, који се огледа, између осталог, и у континуираном расту штедње коју грађани полажу код пословних банака. Од почетка године нарочито је приметан раст динарске штедње (5,1%), која се приближава рекордном нивоу од 100 милијарди динара. Од почетка године расте и девизна штедња (4,4%), која тренутно износи 11,9 милијарди евра. У склопу девизне штедње, нарочито динамичан раст у мају бележи штедња у швајцарским францима, што се може довести у везу са заменом новчаница осме серије швајцарског франка, мада је њено учешће у укупној девизној штедњи и даље релативно ниско (око 5%).
 
Народна банка Србије препоручује грађанима да новчанице осме серије швајцарског франка, уколико нису до сада, замене одмах и да не чекају крајњи рок, због тога што је банкама потребно извесно време да новац прикупљен од грађана предају Народној банци Србије, услед чега оне могу престати са заменом новца грађанима и пре 31. маја 2021. године. Након овог датума грађани ће моћи да врше замену ваноптицајних новчаница швајцарског франка у банкама и мењачницама које и даље буду желеле да обављају ове послове, затим на шалтерима Националне банке Швајцарске у Берну и Цириху, као и слањем новчаница путем поште на адресу Националне банке Швајцарске.

Кабинет гувернера