21.05.2021.

Narodna banka Srbije ispunjava obećanje dato građanima i bankama – od početka maja zamenjeno preko 100 miliona novčanica osme serije švajcarskog franka

Nakon što je Nacionalna banka Švajcarske 28. aprila 2021. objavila da će 30. aprila 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka, Narodna banka Srbije donela je odluku da s obzirom na novonastale okolnosti, tj. kratak vremenski period od trenutka objave do dana povlačenja pomenutih novčanica iz opticaja, omogući građanima dodatni vremenski period da kod poslovnih banaka u Srbiji zamene predmetne novčanice, odnosno da poslovnim bankama omogući da kod Narodne banke Srbije bez naknade odnosno po povoljnim uslovima zamene novčanice osme serije švajcarskog franka. U skladu s tim, Narodna banka Srbije je 29. aprila 2021. obavestila sve poslovne banke da će zaključno sa 31. majem 2021. godine bez naplate naknade bankama zamenjivati novčanice osme serije za novčanice devete serije švajcarskog, kao i da će primati novčanice osme serije radi zamene za devize u istoj valuti ili opticajnu efektivu u drugoj valuti, tretirajući novčanice osme serije švajcarskog franka kao opticajne u pogledu naknade koja se naplaćuje za ove transakcije, a koja je povoljnija nego u slučaju zamene vanopticajne efektive.

S obzirom na pogodnosti koje je Narodna banka Srbije omogućila bankama, banke su pozvane da do 31. maja 2021. omoguće građanima da bez dodatnih troškova zamene novčanice osme serije švajcarskog franka. Pri tome, banke pod povoljnim uslovima mogu kod Narodne banke Srbije da zamene samo novčanice osme serije švajcarskog franka koje su od građana, preko menjača ili direktno, primile počev od 30. aprila 2021. godine, ali ne i novčanice ove serije koje imaju iz ranijeg perioda. Ovo ograničenje prema bankama uvedeno je s ciljem da se građanima omogući dodatni period za zamenu novčanica, a banke svakako uvek imaju mogućnost da preko inostranih banaka zamene vanopticajne novčanice, posebno ako se ima u vidu da se osma serija švajcarskih franaka može zameniti u Nacionalnoj banci Švajcarske u neograničenom periodu. Takođe, Narodna banka Srbije blagovremeno je obavestila javnost i banke o najavljenom povlačenju iz opticaja osme serije švajcarskih franaka saopštenjem na svojoj internet prezentaciji u decembru 2020. godine, tako da su banke i građani imali dovoljno vremena za njihovu zamenu.
 
Narodna banka Srbije svakodnevno prima i realizuje zahteve banaka za zamenu osme serije švajcarskih franaka za novčanice devete serije i/ili za devize i te aktivnosti će se obavljati po navedenoj proceduri do kraja maja. O efikasnosti sprovođenja ovog procesa govori i podatak da je do sada s bankama obavljena zamena novčanica osme serije švajcarskog franka u iznosu od preko 100 miliona švajcarskog franka (tačnije 108,8 miliona švajcarskog franka), od čega se na zamenu za novčanice devete serije odnosi oko 40% (46,7 miliona švajcarskog franka), dok se oko 60% (62,1 milion švajcarskog franka) odnosi na zamenu novčanica osme serije za devize u istoj valuti.

S obzirom na to da Narodna banka Srbije bankama vrši zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka koje su one primile od menjačnica i direktno od klijenata od početka maja, navedeni iznosi dosadašnje zamene ukazuju na to da najveći broj građana uspeva da obavi navedene transakcije. Takođe, iznos koji banke menjaju kod Narodne banke Srbije za novčanice devete serije švajcarskog franka najvećim delom se odnosi na direktne zahteve klijenata, odnosno građana, kod poslovnih banaka. Budući da navedeni iznos nije zanemarljiv, može se zaključiti da građani uspevaju da izvrše željenu zamenu kod poslovnih banaka po povoljnim uslovima, pri čemu se ti uslovi mogu razlikovati od banke do banke. S obzirom na to da se najveći broj ovih transakcija obavlja upravo preko banaka, koje tradicionalno imaju razvijenije menjačke poslove, i to naročito sa švajcarskim francima, može se reći da su one poslušale poziv Narodne banke Srbije da omoguće građanima zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka bez naknade, zbog čega građani upravo kod njih najvećem delom i vrše ovu zamenu. Napominjemo da je određeni broj građana zamenu novčanica osme serije švajcarskog franka (bilo za devize, bilo za novčanice devete serije, bilo za dinare, ili za efektivu u nekoj drugoj valuti) izvršio i pre 30. aprila 2021, kada su ove novčanice postale vanopticajne.

Narodna banka Srbije održala je dato obećanje da će pomoći građanima i bankama prilikom zamene novčanica osme serije švajcarskog franka koje su povučene iz opticaja. Na ovaj način, još jednom su pokazani kredibilitet i spremnost Narodne banke Srbije da izađe u susret građanima i poslovnim bankama kada god oceni da je to potrebno. U prilog tome govori rast poverenja građana u domaći bankarski sistem, koji se ogleda, između ostalog, i u kontinuiranom rastu štednje koju građani polažu kod poslovnih banaka. Od početka godine naročito je primetan rast dinarske štednje (5,1%), koja se približava rekordnom nivou od 100 milijardi dinara. Od početka godine raste i devizna štednja (4,4%), koja trenutno iznosi 11,9 milijardi evra. U sklopu devizne štednje, naročito dinamičan rast u maju beleži štednja u švajcarskim francima, što se može dovesti u vezu sa zamenom novčanica osme serije švajcarskog franka, mada je njeno učešće u ukupnoj deviznoj štednji i dalje relativno nisko (oko 5%).
 
Narodna banka Srbije preporučuje građanima da novčanice osme serije švajcarskog franka, ukoliko nisu do sada, zamene odmah i da ne čekaju krajnji rok, zbog toga što je bankama potrebno izvesno vreme da novac prikupljen od građana predaju Narodnoj banci Srbije, usled čega one mogu prestati sa zamenom novca građanima i pre 31. maja 2021. godine. Nakon ovog datuma građani će moći da vrše zamenu vanopticajnih novčanica švajcarskog franka u bankama i menjačnicama koje i dalje budu želele da obavljaju ove poslove, zatim na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i slanjem novčanica putem pošte na adresu Nacionalne banke Švajcarske.

Kabinet guvernera