04/06/2021

Народна банка Србије потписала споразум о сарадњи с Чешком народном банком у области реструктурирања банака

Народна банка Србије је 20. маја ове године потписала споразум о сарадњи с Чешком народном банком у области реструктурирања банака. Циљ овог споразума је да обезбеди основу за размену информација и координацију приликом планирања и спровођења реструктурирања финансијских институција које послују у Републици Србији и Републици Чешкој.

Народна банка Србијe и Чешка народна банка су овим споразумом потврдиле своје опредељење да даље унапређују своју међусобну комуникацију и сарадњу ради побољшања и олакшавања могућности реструктурирања банака и банкарских група с прекограничним елементом, а с циљем очувања финансијске стабилности у случају избијања кризе.
Овом приликом желимо да подсетимо да је Народна банка Србије 25. јула 2018. године потписала споразум о сарадњи у области реструктурирања банака и с Јединственим одбором за реструктурирање (Single Resolution Board), европским регулаторним телом надлежним за реструктурирање финансијских институција.

Подсећамо, изменама и допунама Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), које су почеле да се примењују 1. априла 2015. године, у Србији је успостављен свеобухватан правни оквир за реструктурирање банака, а Народној банци Србије поверена је функција тела надлежног за реструктурирање банака. У том својству, Народна банка Србије одговорна је за планирање, покретање и спровођење поступка реструктурирања банака и банкарских група које су у њеној надлежности, ради заштите јавног интереса у кризним ситуацијама.

Текст споразума о сарадњи двеју банака може се пронаћи овде.

Центар за реструктурирање банака