04.06.2021.

Narodna banka Srbije potpisala sporazum o saradnji s Češkom narodnom bankom u oblasti restrukturiranja banaka

Narodna banka Srbije je 20. maja ove godine potpisala sporazum o saradnji s Češkom narodnom bankom u oblasti restrukturiranja banaka. Cilj ovog sporazuma je da obezbedi osnovu za razmenu informacija i koordinaciju prilikom planiranja i sprovođenja restrukturiranja finansijskih institucija koje posluju u Republici Srbiji i Republici Češkoj.

Narodna banka Srbije i Češka narodna banka su ovim sporazumom potvrdile svoje opredeljenje da dalje unapređuju svoju međusobnu komunikaciju i saradnju radi poboljšanja i olakšavanja mogućnosti restrukturiranja banaka i bankarskih grupa s prekograničnim elementom, a s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti u slučaju izbijanja krize.
Ovom prilikom želimo da podsetimo da je Narodna banka Srbije 25. jula 2018. godine potpisala sporazum o saradnji u oblasti restrukturiranja banaka i s Jedinstvenim odborom za restrukturiranje (Single Resolution Board), evropskim regulatornim telom nadležnim za restrukturiranje finansijskih institucija.

Podsećamo, izmenama i dopunama Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), koje su počele da se primenjuju 1. aprila 2015. godine, u Srbiji je uspostavljen sveobuhvatan pravni okvir za restrukturiranje banaka, a Narodnoj banci Srbije poverena je funkcija tela nadležnog za restrukturiranje banaka. U tom svojstvu, Narodna banka Srbije odgovorna je za planiranje, pokretanje i sprovođenje postupka restrukturiranja banaka i bankarskih grupa koje su u njenoj nadležnosti, radi zaštite javnog interesa u kriznim situacijama.

Tekst sporazuma o saradnji dveju banaka može se pronaći ovde.

Centar za restrukturiranje banaka