18/06/2021

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда одобрио Србији нови програм сарадње саветодавног карактера – још једна потврда кредибилне економске политике

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда на сeдници одржаној 18. jуна одобрио је Републици Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике (Policy Coordination Instrument – PCI). Као и претходни, и нови програм је саветодавног карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава.

„Нови програм се надовезује на претходни, који је успешно завршен у јануару ове године, и представља наставак сарадње кроз партнерски однос који Србија има с Међународним монетарном фондом. Програм представља и потврду да Србија води успешну и кредибилну економску политику, коју препознаје и једна од најзначајнијих међународних финансијских институција”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Циљ саветодавног програма јесте подршка бржем привредном опоравку Републике Србије од ефеката пандемије, очувању макроекономске и финансијске стабилности и спровођењу амбициозног плана структурних реформи ради подстицања високог, инклузивног и одрживог раста у средњем року.

Приоритетне реформе које су садржане у програму одражавају политику и агенду носилаца економске политике у Србији. То укључује учвршћивање оквира фискалне политике, јачање управљања државним предузећима, развој тржишта капитала, даље јачање процеса динаризације, побољшање пружања социјалне помоћи, као и прелазак на зелену економију.

„И у наредном периоду наши приоритети остају исти – стабилност и одржив и убрзан привредни раст, уз даљи раст животног стандарда грађана”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Аранжман је одобрен за период од 30 месеци, а напредак договореног економског програма пратиће се путем пет полугодишњих разматрања резултата, на којима ће се оцењивати његово спровођење. Успешан завршетак сваког од појединачних разматрања биће сигнал посвећености Србије континуитету спровођења снажних макроекономских политика и структурних реформи.

Инструмент за координацију политике представља механизам подршке Међународног монетарног фонда земљама чланицама, саветодавног је карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Намењен је земљама посвећеним реформама, а договара се ради подржавања одговарајућег економског програма, када земља нема текућих ни потенцијалних платнобилансних проблема.

Кабинет гувернера