03/08/2021

Рад IPS НБС система за јул 2021.

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јулу реализовано је 3.581.429 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 115.530 са просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 31,1 милијарду динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.002,3 милиона динара.

Сектор за платни систем