03.08.2021.

Rad IPS NBS sistema za jul 2021.

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u julu realizovano je 3.581.429 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 115.530 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 31,1 milijardu dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.002,3 miliona dinara.

Sektor za platni sistem