31/08/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, бруто домаћи производ је у другом тромесечју 2021. остварио међугодишњи реални раст од 13,7%, што је више од прелиминарне оцене међугодишњег раста, која је износила 13,4%.

Индустријска производња је у јулу 2021. забележила међугодишњу стопу раста од 1,7%, вођену растом у сва три сектора индустрије. Прерађивачка индустрија остварила је међугодишњи раст од 1,2%, при чему је раст забележен у 12 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, затим од производње осталих саобраћајних средстава и производње дувана и пића. У секторима рударства и енергетике такође је остварен међугодишњи раст активности у јулу (7,1% и 1,6%).

Посматрано у периоду јануар–јул ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 7,8%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (8,6%), енергетике (7,4%), и рударства (0,7%).

Показатељи услужних сектора такође су забележили повољна кретања. Промет у трговини на мало је у јулу 2021, у односу на исти месец претходне године, реално порастао за 11,1%, док је реални раст у периоду јануар–јул износио 11,9% међугодишње. Када је реч о туризму, опоравак је настављен у складу са очекивањима. Укупан број долазака туриста у јулу виши је за 77,9% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 60,0%. У периоду јануар–јул 2021, укупан број долазака туриста виши је за 36,9% међугодишње, а број ноћења туриста за 31,0% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз је у јулу остварио међугодишњи раст од 24,8%, а робни увоз међугодишњи раст од 24,2%. У периоду јануар–јул 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз је порастао за 28,0% међугодишње, а робни увоз за 22,3%.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености у другом тромесечју 2021. износила је 11,1%, што је за 1,7 процентних поена мање него у првом тромесечју. Стопа запослености у другом тромесечју износила је 48,3%, што је за 1,9 процентних поена више него у првом тромесечју.

Кабинет гувернера