13/09/2021

Кретање инфлације у августу

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација је у августу износила 4,3%, што је ниже од већине других земаља са истим режимом монетарне политике.

Повећање међугодишње инфлације у августу вођено је привременим факторима, пре свега ниском базом из претходне године и сезонски неуобичајено високим ценама воћа и поврћа услед неповољних временских прилика и слабијег рода, као и повећане тражње и у Србији и у региону. На инфлацију су утицале и више цене меса, које су такође под утицајем смањене понуде, повећане тражње и изразито ниске базе из истог периода претходне године. Поред тога, знатно виша светска цене нафте у односу на исти период претходне године и даље у великој мери утиче на кретање инфлације, с обзиром на то да раст цена деривата нафте на домаћем тржишту чини око четвртине укупне међугодишње инфлације у августу. 

На месечном нивоу, потрошачке цене у августу повећане су за 0,9%, при чему је и месечни раст цена у највећој мери опредељен вишим ценама непрерађене хране.

Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) наставила је стабилно кретање и у августу је износила 1,8% међугодишње, што потврђује привременост инфлаторних притисака.

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће у наредна два тромесечја наставити да се креће у горњој половини циљаног распона од 3,0 ± 1,5 %, након чега прво очекујемо њено смањење ка централној вредности циља током другог тромесечја, а затим и њено кретање у доњој половини циљаног распона од друге половине наредне године.
 

Кабинет гувернера