13.09.2021.

Kretanje inflacije u avgustu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je u avgustu iznosila 4,3%, što je niže od većine drugih zemalja sa istim režimom monetarne politike.

Povećanje međugodišnje inflacije u avgustu vođeno je privremenim faktorima, pre svega niskom bazom iz prethodne godine i sezonski neuobičajeno visokim cenama voća i povrća usled nepovoljnih vremenskih prilika i slabijeg roda, kao i povećane tražnje i u Srbiji i u regionu. Na inflaciju su uticale i više cene mesa, koje su takođe pod uticajem smanjene ponude, povećane tražnje i izrazito niske baze iz istog perioda prethodne godine. Pored toga, znatno viša svetska cene nafte u odnosu na isti period prethodne godine i dalje u velikoj meri utiče na kretanje inflacije, s obzirom na to da rast cena derivata nafte na domaćem tržištu čini oko četvrtine ukupne međugodišnje inflacije u avgustu. 

Na mesečnom nivou, potrošačke cene u avgustu povećane su za 0,9%, pri čemu je i mesečni rast cena u najvećoj meri opredeljen višim cenama neprerađene hrane.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u avgustu je iznosila 1,8% međugodišnje, što potvrđuje privremenost inflatornih pritisaka.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će u naredna dva tromesečja nastaviti da se kreće u gornjoj polovini ciljanog raspona od 3,0 ± 1,5 %, nakon čega prvo očekujemo njeno smanjenje ka centralnoj vrednosti cilja tokom drugog tromesečja, a zatim i njeno kretanje u donjoj polovini ciljanog raspona od druge polovine naredne godine.
 

Kabinet guvernera