04/03/2022

Рад IPS НБС система у фебруару

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 28 дана у фебруару реализовано је 4.181.249 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 149.330, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 36,6 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.307,6 милиона динара.

 

Сектор за платни систем