04.03.2022.

Rad IPS NBS sistema u februaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 28 dana u februaru realizovano je 4.181.249 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 149.330, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 36,6 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.307,6 miliona dinara.

 

Sektor za platni sistem