11/03/2022

Гувернер Јоргованка Табаковић на састанку с мисијом Међународног монетарног фонда: У Србији радимо заједно, један смо, и то проверени зид – брана за све ударе који могу доћи

Гувернер Јоргованка Табаковић одржала је данас састанак с мисијом Међународног монетарног фонда на тему монетарне политике и финансијског сектора.

На састанку су анализирана актуелна и очекивана кретања, с посебним освртом на дешавања у међународном окружењу, где је утицај вируса корона на светска робна и финансијска тржишта додатно појачан ефектом геополитичких тензија.

„Важан фактор стабилности у Србији, што и ова криза показује, јесте стабилност девизног курса и извесност у пословању коју та стабилност доноси. Као ни током претходних епизода повећаних међународних ризика, тако ни током претходне две недеље ми нисмо допустили да спољни шокови доведу до прекомерних осцилација девизног курса”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић. Ову кризу смо дочекали спремно, јер смо се понашали одговорно у претходном периоду. Дочекали смо је са изузетно високим нивоом девизних резерви од 16,5 милијарди евра (колико су износиле на крају 2021. године).

Гувернер Јоргованка Табаковић подсетила је на то да смо у последњем тромесечју прошле године остварили висок тромесечни раст бруто домаћег производа од 7,0% међугодишње, односно 1,7% десезонирано, захваљујући чему у 2022. годину улазимо са знатно вишим „ефектом пренетих тенденција” него што смо претходно очекивали. Према процени Народне банке Србије, тај ефекат износи око 2 процентна поена, тако да за остварење пројекције раста од 4,5% треба око 2,5 процентних поена од онога што називамо „новим пословима”, али у условима актуелних неповољних геополитичких догађаја.

Гувернер Јоргованка Табаковић подсетила је и на то да је извоз робе и услуга прошле године достигао рекордних 28,6 милијарди евра, односно 53,6% бруто домаћег производа, што се свакако дугује опоравку тражње, али се у великој мери дугује и ефекту повећане извозне понуде, односно нових извозних капацитета. „У условима где су поједине гране индустрије и даље на удару проблема у глобалним ланцима снабдевања, овакав резултат по питању извоза не би ни био могућ без отварања нових капацитета”, оценила је она.

„Нето стране директне инвестиције у 2021. години не само да су биле довољне да у целости покрију текући дефицит већ је та покривеност достигла 155%, што је највише у протеклих пет година. И бруто стране директне инвестиције су са 3,9 милијарди евра биле на рекордном нивоу, а и у прва два месеца ове године њихови приливи су на сличном нивоу као и прошле, рекордне године”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

С члановима мисије дискутовано је и о додатном расту цена нафте и цена примарних пољопривредних производа на светском тржишту, у светлу геополитичких дешавања. Појашњен је програм који је у Србији донет за заштиту становништва и привреде од ефеката који могу да се јаве на страни понуде, као и ценовних ефеката, и указано на то да и прелиминарне анализе које су у међувремену рађене показују да ће и под новонасталим околностима инфлација имати опадајућу путању до краја године. Истовремено, базна инфлација, на коју мере монетарне политике највише утичу, захваљујући очуваној релативној стабилности девизног курса и у условима пандемије, била је знатно нижа од укупне инфлације и износила је 4,1% међугодишње.

Гувернер Јоргованка Табаковић подсетила је и на то да је, због повећаних трошковних притисака у међународном и домаћем окружењу, потребе да се утиче на инфлациона очекивања тржишних субјеката и ограниче секундарни ефекти на цене осталих производа и услуга, Народна банка Србије прошле године започела прилагођавање монетарних услова. „Референтну каматну стопу задржали смо на нивоу од 1,0%, а повећавањем просечне пондерисане каматне стопе на реверзним репо аукцијама, као и процента вишкова динарске ликвидности који се повлаче путем ових аукција, пооштравамо монетарне услове, јер то омогућава постојећи флексибилан оквир монетарне политике. Просечна пондерисана каматна стопа на последњој репо аукцији одржаној овог месеца износила је 0,90%, чиме се приближила референтној каматној стопи и била за 79 базних поена виша него почетком октобра прошле године, када је започет процес пооштравања монетарних услова”, истакла је она.

На актуелна дешавања која су условљена геополитичким тензијама принцип реаговања Народне банке Србије, како је истакла гувернер Јоргованка Табаковић, остаје исти – благовременост и адекватност:

  • Није питање да ли Народна банка Србије има довољно инструмената и да ли ће реаговати. Народна банка Србије већ делује континуирано како би стабилност била очувана. Ову кризу дочекали смо с рекордно високим нивоом девизних резерви од 16,5 милијарди евра и имамо сасвим довољно средстава и умећа да очувамо стабилност, која нема алтернативу;
  • Случај Сбербанк групе прави је пример како ми реагујемо, јер смо стабилност заштитили за мање од 48 сати, те штедише Наше АИК банке знају да су њихови улози сигурни;
  • Све банке послују нормално и располажу довољном количином и динарских и девизних средстава, као и ефективног страног новца у свим валутама за које постоји тражња на домаћем тржишту, и у стању су да одговоре на све захтеве и потребе својих клијената;
  • Од почетка године девизна штедња наставља да расте, тако да нема никакве бојазни да би могло бити угрожено редовно снабдевање банака потребним девизним средствима, а тиме ни клијената банака;
  • Народна банка Србије последњих дана појачано снабдева банке страном ефективом, а у складу с потребама такво снабдевање наставиће се и у наредном периоду;
  • Народна банка Србије је обезбедила да се снабдевање банака страном ефективом реализује у истом дану, тако да се испоруке реализују у року од свега неколико сати након испостављања захтева банака;
  • На располагању имамо и друге инструменте које смо користили током ескалације кризе, а којима банкарски сектор снабдевамо динарском и девизном ликвидношћу. У случају потребе, и њих ћемо користити. Не очекујемо, али смо спремни;
  • Поред тога што имамо изузетно високе девизне резерве, водимо рачуна и о њиховој структури. Обезбедили смо довољан износ стране готовине (ефективе) у трезорима, тако да сада несметано и у рекордном року снабдевамо банкарски сектор услед појачане тражње грађана;
  • Поред редовне контроле, Народна банка Србије врши и појачану и свеобухватну контролу мењачког пословања, како би се утврдило да ли евентуално неке мењачнице злоупотребљавају ову ситуацију и примењују курсеве који нису у складу с прописима које је донела Народна банка Србије. Према регулативи Народне банке Србије, куповни и продајни курс за евро могу одступати од званичног средњег курса Народне банке Србије за ±1,25%. Поред тога, мењачнице могу да урачунају и провизију до 1% од куповног и продајног курса, иако већина мењачница то не ради, уз обавезно истицање такве информације. Излазак ван овог распона грађани треба одмах да пријаве Народној банци Србије.

„Народна банка Србије годинама уназад доказује да има довољно средстава, знања, умећа и искуства да одржи стабилност не само на девизном, већ на целокупном финансијском тржишту и тако ћемо наставити да радимо и у наредном периоду”, поручила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Представници Међународног монетарног фонда оценили су на састанку да у Србији постоји добар систем управљања у кризним ситуацијама, што ће свакако укључити у своје пројекције за Србију и током ове кризе узроковане актуелним геополитичким кретањима.

Додали су и да је велики број институција похвалио Народну банку Србије за брзу и ефикасну реакцију поводом дешавања у вези са Сбербанк групом, чиме је поверење у систем још једном оправдано.

Кабинет гувернера