24/03/2022

Саопштење поводом лажне интернет странице под називом DinaKartica–Srbija (www.dinakartica.com)

Обавештавамо вас да смо идентификовали лажну интернет страницу под називом DinaKartica–Srbija (www.dinakartica.com), која користи име и лого система DinaCard и где се од корисника Дина картица, у склопу промотивне акције, захтева да оставе податке с платне картице.

Имајући у виду да је у питању лажна интернет страница преко које се прикупљају и злоупотребљавају лични подаци и подаци о платној картици, молимо вас да не остављате своје личне податке како бисте их заштитили.

У случају да сте већ унели податке са своје картице, потребно је да, у што краћем року, о томе обавестите банку издаваоца Дина картице.

Народна банка Србије предузела је мере ради спречавања наведене преварне активности и откривања починилаца овог кривичног дела.

Овом приликом наводимо и то да је једина званична страница система DinaCard.

Сектор за платни систем