24.03.2022.

Saopštenje povodom lažne internet stranice pod nazivom DinaKartica–Srbija (www.dinakartica.com)

Obaveštavamo vas da smo identifikovali lažnu internet stranicu pod nazivom DinaKartica–Srbija (www.dinakartica.com), koja koristi ime i logo sistema DinaCard i gde se od korisnika Dina kartica, u sklopu promotivne akcije, zahteva da ostave podatke s platne kartice.

Imajući u vidu da je u pitanju lažna internet stranica preko koje se prikupljaju i zloupotrebljavaju lični podaci i podaci o platnoj kartici, molimo vas da ne ostavljate svoje lične podatke kako biste ih zaštitili.

U slučaju da ste već uneli podatke sa svoje kartice, potrebno je da, u što kraćem roku, o tome obavestite banku izdavaoca Dina kartice.

Narodna banka Srbije preduzela je mere radi sprečavanja navedene prevarne aktivnosti i otkrivanja počinilaca ovog krivičnog dela.

Ovom prilikom navodimo i to da je jedina zvanična stranica sistema DinaCard.

Sektor za platni sistem