19/08/2022

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкета агенција Ипсос и Блумберг, очекивања представника финансијског сектора у погледу инфлације за годину дана унапред (краткорочна инфлациона очекивања) стабилизовала су се и наставила су да се крећу око нивоа од 6,0%.

Према резултатима анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у јулу 2023. године бити на нивоу од 6,0%, колико износи и очекивана инфлација према резултатима анкете агенције Блумберг за август 2023.

Краткорочна инфлациона очекивања представника привреде, према резултатима анкете агенције Ипсос, у јулу су такође остала непромењена у односу на претходну анкету и износе 7,0%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања. Представници финансијског сектора очекују инфлацију за две године унапред на нивоу од 4,0%, а за три године унапред на нивоу од 3,5%, што су исте вредности као у претходној анкети. Средњорочна инфлациона очекивања привредника износе 5,0% и за две и за три године унапред.

Резултати анкете који се односе на две и три године унапред могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.

Усидреност средњорочних инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера