19.08.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima anketa agencija Ipsos i Blumberg, očekivanja predstavnika finansijskog sektora u pogledu inflacije za godinu dana unapred (kratkoročna inflaciona očekivanja) stabilizovala su se i nastavila su da se kreću oko nivoa od 6,0%.

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u julu 2023. godine biti na nivou od 6,0%, koliko iznosi i očekivana inflacija prema rezultatima ankete agencije Blumberg za avgust 2023.

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede, prema rezultatima ankete agencije Ipsos, u julu su takođe ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 7,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Predstavnici finansijskog sektora očekuju inflaciju za dve godine unapred na nivou od 4,0%, a za tri godine unapred na nivou od 3,5%, što su iste vrednosti kao u prethodnoj anketi. Srednjoročna inflaciona očekivanja privrednika iznose 5,0% i za dve i za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera