19/08/2022

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на корак до инвестиционог, упркос израженим геополитичким ризицима

Приликом редовне шестомесечне оцене кредитног рејтинга Србије агенција Fitch Ratings задржала је рејтинг Србије на нивоу ББ+, што је један ниво до инвестиционог рејтинга. Истовремено, агенција је задржала и стабилне изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије у наредном периоду.

Као кључне факторе одлуке агенција наводи:

  • кредибилан оквир макроекономске политике која се води у Србији, као и
  • снажније управљање, људски капитал и виши ниво бруто домаћег производа по глави становника у односу на земље са сличним кредитним рејтингом.

Стабилни изгледи за повећање кредитног рејтинга одражавају и доступност спољних извора финансирања, као и адекватност девизних резерви, што омогућава да се апсорбују притисци на платни биланс земље у ванредним условима на светском тржишту.

Одлука агенције Fitch Ratings да задржи кредити рејтинг Србије на корак до инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање у условима изражених геополитичких ризика и продуженог трајања конфликта у Украјини, још једна је потврда да је Србија спремно дочекала изазове којима је цео свет изложен у претходних више од две године. Адекватним и правовременим мерама и истрајавањем на ставу да је стабилност кључна за очување инвестиционог и потрошачког поверења, у Србији смо ублажили ефекте неколико криза које се одвијају истовремено на глобалном нивоу”, навела је гувернер Јоргованка Табаковић поводом одлуке агенције Fitch Ratings.

Агенција процењује да ће повећање текућег дефицита платног биланса ове године бити вођено високим ценама енергената, при чему наводи отпорност прилива страних директних инвестиција на нивоу од око 5% бруто домаћег производа у првој половини 2022. године, уз очекивање високих прилива и у 2023. години. Укупан притисак на платни биланс оцењује као умерен, наглашавајући у том контексту и значај високих девизних резерви на нивоу од 15 милијарди евра (крај јула), као и очувану релативну стабилност курса динара.

У погледу инфлације, Fitch Ratings оцењује да ће се, након овогодишњег утицаја цена са светског робног тржишта, инфлација у 2023. години смањити на просечних око 7% и даље на 3,8% у 2024. години, што се у великој мери поклапа и с пројекцијама Народне банке Србије.

У одлуци се наглашава и значај очуваних здравих основа банкарског сектора, уз висок показатељ адекватности капитала, адекватну ликвидност и даље смањење учешћа проблематичних кредита на ниво испод 3,3%. Истиче се и наставак високих стопа раста кредитне активности, којом се подржава привредни раст Србије.

У прилог одлуке, агенција истиче и добре фискалне параметре, односно континуирано смањење учешћа буџетског дефицита и јавног дуга у бруто домаћем производу. Оцена агенције је да ће учешће јавног дуга у бруто домаћем производу у 2024. години бити спуштено на ниво од 48,6%, што ће бити знатно испод тог учешћа у земљама са сличним кредитним рејтингом.

Агенција истиче и да извоз Србије у Русију и Украјину има релативно мало учешће у нашем укупном извозу, што Србију чини отпорнијом у погледу одрживости раста извоза. У погледу кретања на светском тржишту енергената, агенција истиче да је Србија њихов нето увозник, што чини значајним и споразум о испоруци гаса који је потписан с Русијом по знатно нижим ценама, а којим се у великој мери покривају наше потребе за овим енергентом.

Привредни раст и стабилност коју је Србија изградила у претходном периоду гарантују да ћемо и актуелну кризу пребродити с најмањим могућим последицама. Релативна стабилност девизног курса, коју смо сачували и у најизазовнијим временима, релативно високе стопе привредног раста, које бележимо упркос свим глобалним изазовима, и одржив раст извоза, који се остварује и у овој години, упућују на то да је Србија одавно заслужила инвестициони ниво кредитног рејтинга, који очекујемо да ће бити достигнут са смиривањем геополитичких тензија”, оценила је гувернер Јоргованка Табаковић.

 

Кабинет гувернера