19.08.2022.

Agencija Fitch Ratings zadržala kreditni rejting Srbije na korak do investicionog, uprkos izraženim geopolitičkim rizicima

Prilikom redovne šestomesečne ocene kreditnog rejtinga Srbije agencija Fitch Ratings zadržala je rejting Srbije na nivou BB+, što je jedan nivo do investicionog rejtinga. Istovremeno, agencija je zadržala i stabilne izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije u narednom periodu.

Kao ključne faktore odluke agencija navodi:

  • kredibilan okvir makroekonomske politike koja se vodi u Srbiji, kao i
  • snažnije upravljanje, ljudski kapital i viši nivo bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom.

Stabilni izgledi za povećanje kreditnog rejtinga odražavaju i dostupnost spoljnih izvora finansiranja, kao i adekvatnost deviznih rezervi, što omogućava da se apsorbuju pritisci na platni bilans zemlje u vanrednim uslovima na svetskom tržištu.

Odluka agencije Fitch Ratings da zadrži krediti rejting Srbije na korak do investicionog, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje u uslovima izraženih geopolitičkih rizika i produženog trajanja konflikta u Ukrajini, još jedna je potvrda da je Srbija spremno dočekala izazove kojima je ceo svet izložen u prethodnih više od dve godine. Adekvatnim i pravovremenim merama i istrajavanjem na stavu da je stabilnost ključna za očuvanje investicionog i potrošačkog poverenja, u Srbiji smo ublažili efekte nekoliko kriza koje se odvijaju istovremeno na globalnom nivou”, navela je guverner Jorgovanka Tabaković povodom odluke agencije Fitch Ratings.

Agencija procenjuje da će povećanje tekućeg deficita platnog bilansa ove godine biti vođeno visokim cenama energenata, pri čemu navodi otpornost priliva stranih direktnih investicija na nivou od oko 5% bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini 2022. godine, uz očekivanje visokih priliva i u 2023. godini. Ukupan pritisak na platni bilans ocenjuje kao umeren, naglašavajući u tom kontekstu i značaj visokih deviznih rezervi na nivou od 15 milijardi evra (kraj jula), kao i očuvanu relativnu stabilnost kursa dinara.

U pogledu inflacije, Fitch Ratings ocenjuje da će se, nakon ovogodišnjeg uticaja cena sa svetskog robnog tržišta, inflacija u 2023. godini smanjiti na prosečnih oko 7% i dalje na 3,8% u 2024. godini, što se u velikoj meri poklapa i s projekcijama Narodne banke Srbije.

U odluci se naglašava i značaj očuvanih zdravih osnova bankarskog sektora, uz visok pokazatelj adekvatnosti kapitala, adekvatnu likvidnost i dalje smanjenje učešća problematičnih kredita na nivo ispod 3,3%. Ističe se i nastavak visokih stopa rasta kreditne aktivnosti, kojom se podržava privredni rast Srbije.

U prilog odluke, agencija ističe i dobre fiskalne parametre, odnosno kontinuirano smanjenje učešća budžetskog deficita i javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Ocena agencije je da će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu u 2024. godini biti spušteno na nivo od 48,6%, što će biti znatno ispod tog učešća u zemljama sa sličnim kreditnim rejtingom.

Agencija ističe i da izvoz Srbije u Rusiju i Ukrajinu ima relativno malo učešće u našem ukupnom izvozu, što Srbiju čini otpornijom u pogledu održivosti rasta izvoza. U pogledu kretanja na svetskom tržištu energenata, agencija ističe da je Srbija njihov neto uvoznik, što čini značajnim i sporazum o isporuci gasa koji je potpisan s Rusijom po znatno nižim cenama, a kojim se u velikoj meri pokrivaju naše potrebe za ovim energentom.

Privredni rast i stabilnost koju je Srbija izgradila u prethodnom periodu garantuju da ćemo i aktuelnu krizu prebroditi s najmanjim mogućim posledicama. Relativna stabilnost deviznog kursa, koju smo sačuvali i u najizazovnijim vremenima, relativno visoke stope privrednog rasta, koje beležimo uprkos svim globalnim izazovima, i održiv rast izvoza, koji se ostvaruje i u ovoj godini, upućuju na to da je Srbija odavno zaslužila investicioni nivo kreditnog rejtinga, koji očekujemo da će biti dostignut sa smirivanjem geopolitičkih tenzija”, ocenila je guverner Jorgovanka Tabaković.

 

Kabinet guvernera