26/08/2022

Сва осигуравајућа друштва обавестила Народну банку Србије да враћају премију осигурања од аутоодговорности на претходни ниво

Сва друштва за осигурање која су неосновано повећала премију осигурања од аутоодговорности обавестила су Народну банку Србије да ће поступити у складу с дописом регулатора и ту премију у најкраћем року вратити на претходни ниво.

Истовремено, Народна банка Србије очекује и да друштва за осигурање без одлагања обавесте уговараче осигурања о року и начину на који ће извршити повраћај новца оним уговарачима осигурања којима су наплаћене неосновано веће премије од 1. августа, када је премија обавезног осигурања од аутоодговорности знатно повећана – у просеку за око 22%.

Народна банка Србије најавила је претходно да ће, у оквиру својих надзорних овлашћења, покренути поступке надзора против оних друштава за осигурање која наставе с наплатом неоправдано повећаних премија и предузети све потребне мере ради заштите права и интереса уговарача осигурања, уз примену мера надзора и других санкција према друштву за осигурање, односно одговорним лицима.

Као регулатор на тржишту осигурања, Народна банка Србије је јуче на ванредној седници Извршног одбора усвојила и пропис којим онемогућава да се овакве околности понове, тако што је посебно уредила поступак доношења одлука у друштвима за осигурање које се односе на услове и тарифе премија обавезних осигурања. То значи да ће убудуће друштва за осигурање 60 дана пре планираног повећања обавештавати Народну банку Србије о намери промене тарифе премија, уз достављање докумената којима су утврдила оправданост промене тих тарифа премија, посебно узимајући у обзир сразмеру узајамних давања у закљученим уговорима, утицај на заштиту права и интереса корисника обавезног осигурања, солвентност или финансијски положај друштва и друге релевантне податке, што ће омогућити спречавање таквих ситуација у будућности.
Исто тако, Народна банка Србије је прописом предвидела виши степен одговорности чланова управе и овлашћених актуара у друштвима за осигурање који учествују у доношењу наведених одлука.

„Народна банка Србије предузела је наведене мере у складу с напорима свих носилаца економске политике у држави да се очувају стабилност и животни стандард грађана у постојећим нимало једноставним околностима. Ако свако у оквиру својих надлежности буде пажљиво одмеравао своје одлуке, лакше ћемо пребродити проблеме”, поручила је гувернер Јоргованка Табаковић тим поводом.

Кабинет гувернера