05/01/2023

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у децембру

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у децембру 2022. године, за 22 радна дана, реализовано је укупно 22,0 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,4 милиона, или 10,7%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 19,6 милиона, или 89,3%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 997.818, од чега је 890.953 просечан број плаћања у RTGS систему, а 106.865 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 13.631,0 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 43,8 милијарди динара, или 0,3% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 619,6 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,0 милијарди динара.

Током 12.330 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 19 учесника, реализовано је укупно 5.156 плаћања, у вредности од 85.761.453,46 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера