05.01.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u decembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru 2022. godine, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 22,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,4 miliona, ili 10,7%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 19,6 miliona, ili 89,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 997.818, od čega je 890.953 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 106.865 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 13.631,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 43,8 milijardi dinara, ili 0,3% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 619,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 12.330 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 5.156 plaćanja, u vrednosti od 85.761.453,46 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera