03/02/2023

Рад IPS НБС система за јануар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јануару реализовано је 4.617.857 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 148.963, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 43,2 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.395,1 милион динара.

Сектор за платни систем