VPFMC and VPF reports

Quarterly reports

Latest issue - II Quarter 2023

Statistical Annex -  PDF  |  XLSX