07/02/2022

Обавештење о полагању стручног испита за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда, као и за поделу проспеката, ванредни испитни рок, фебруар 2022. године

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда, као и за поделу проспеката у ванредном испитном року биће одржан 28. фебруара 2022. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је до 17. фебруара 2022. године.

Заинтересована лица треба да се пријаве за полагање стручног испита преко Обрасца пријаве који се налази на интернет презентацији Народне банке Србије.

Пријаве се подносе Народној банци Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд (са назнаком: Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања - Група за спровођење стручних испита).

У циљу поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, на испит је потребно доћи са заштитном маском.

Накнада за полагање испита за стицање дозволе за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду у износу од 3.000 динара се уплаћује на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060041-ЈМБГ.

Списак кандидата ће бити објављен на интернет презентацији Народне банке Србије 24. фебруара 2022. године.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања