07.02.2022.

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata, vanredni ispitni rok, februar 2022. godine

Stručni ispit za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata u vanrednom ispitnom roku biće održan 28. februara 2022. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 17. februara 2022. godine.

Zainteresovana lica treba da se prijave za polaganje stručnog ispita preko Obrasca prijave koji se nalazi na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Prijave se podnose Narodnoj banci Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja - Grupa za sprovođenje stručnih ispita).

U cilju poštovanja preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na ispit je potrebno doći sa zaštitnom maskom.

Naknada za polaganje ispita za sticanje dozvole za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu u iznosu od 3.000 dinara se uplaćuje na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060041-JMBG.

Spisak kandidata će biti objavljen na internet prezentaciji Narodne banke Srbije 24. februara 2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja