27.05.2024.

1.   Addiko Bank a.d. Beograd
Адреса:Милутина Миланковића 7в, Београд,
Телефон:(381)11 222-6000, 222-6713
Факс:(381) 011/2226-555
Председник извршног одбора:Војислав Лазаревић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 38 од 27.02.1991.године
8.7.2016. године, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD је променила пословно име у ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Булевар Михаила Пупина 115 ђ,Београд.
Телефон:(381)011/202-9050
Факс:(381) 011/3129-787
Председник извршног одбора:Петар Јовановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 194 oд 28.6.1993. године
3.   ALTA banka a.d. Beograd
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 121, Београд.
Телефон:(381) 011/2205-500
Факс:(381) 011/3110-217
Председник извршног одбора:Уна Сикимић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 628 од 20.10.1997. године
27.3.2020. године, Јубмес банка а.д. Београд је променила своје пословно име у ALTA Banka a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања.
4.   Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Далматинска 22, Београд.
Телефон:(381)011/3306300
Факс:(381) 011/3241-448
Председник извршног одбора:Ђорђе Лукић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 269 од 12.11.1990. године
2.6.2017. године Марфин банка а.д. Београд је променила своје пословно име у Expobank, a дана 31.8.2023. године у Adriatic Bank a.d. Beograd
5.   API Bank akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд.
Телефон:(381) 011/3952-213
Факс:(381) 011/3952-240
Председник извршног одбора:Valentina Keiša
Дозвола за рад:Решење НБС Г. бр. 4164 од 13.5.2008. године
Дана 13.9.2013. године Московска банка а.д. Београд је регистровала промену свог пословног имена у ВТБ Банка а.д. Београд а дана 18.10.2018. године у API Bank a.d. Beograd.
6.   Banca Intesa akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Милентија Поповића 7б, Београд,
Телефон:(381) 011/2011-200
Факс:(381) 011/2011-207
Председник извршног одбора:Дарко Поповић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 274 од 19.9.1991. године
7.   Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд
Адреса:Краљице Марије 3, Београд.
Телефон:(381) 011/2020-292
Факс:(381) 011/3376-777
Председник извршног одбора:Mр Бојан Кекић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 5012 од 21.11.2002.године
8.   Bank of China Srbija, akcionarsko društvo, Beograd
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд,
Телефон:(381)011/6351-000
Факс:(381)11/228-0-777
Председник извршног одбора:Chen Keqin
Дозвола за рад:Решење НБС ИО.бр 105 од 20.12.2016. године
9.   Erste Bank Akcionarsko Društvo Novi Sad
Адреса:Булевар ослобођења 5, Нови Сад.
Телефон:0800/201-201
Факс:(381) 021/4809-700
Председник извршног одбора:Јасна Терзић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 202 од 20.12.1989. године
10.   Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Вука Караџића 10 Београд.
Телефон:0800/111-144
Факс:(381) 011/3027-536
Председник извршног одбора:Славица Павловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 633 од 21.10.1997. године
10.12.2021. године, Eurobank a.d. Beograd је променила своје пословно име у Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима од 11.12.2021. године
11.   HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
Адреса:Милутина Миланковића 9e, Београд,
Телефон:(381) 011/2041-800
Факс:(381) 011/2041-802
Председник извршног одбора:Aziz Arslan
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 328 oд 26.12.1990. године
22.10.2015. године, Чачанска банка а.д. Чачак је променила своје пословно име у HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
12.   NLB Komercijalna banka AD Beograd
Адреса:Булевар Михајла Пупина 165В, Београд
Телефон:(381) 011/3080- 100
Факс:(381) 011/3441-335
Председник извршног одбора:Властимир Вуковић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 206 од 3.7.1991. године
29.4.2022. године, Komercijalna banka a.d. Beograd је променила своје пословно име у NLB Komercijalna banka AD Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима од 30.4.2022. године
13.   Mirabank, akcionarsko društvo, Beograd
Адреса:Шпанских бораца 1, Београд,
Телефон:(381) 011 6355- 400
Факс:(381) 011 6355-404
Председник извршног одбора:Никола Михаиловић
Дозвола за рад:Решење НБС ИО бр. 58 од 16.12. 2014. године
Банка је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем АПР БД 8779 од 5.2.2015. године.
14.   3 BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Адреса:Булевар ослобођења 2a, Нови Сад.
Телефон:(381) 021/530-111
Факс:(381) 021/4893-123
Председник извршног одбора:Владимир Вукотић
Дозвола за рад:Решење НБС Г.бр. 2683 од 7.02.2007. године
19.11.2021. године,Opportunity banka a.d. Novi Sad је променила своје пословно име у 3 Banka akcionarsko društvo Novi Sad. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима од 22.11.2021. године
15.   OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad
Адреса:Трг Слободе 5, Нови Сад.
Телефон:021/4800001
Факс:021/48-000-32
Председник извршног одбора:Предраг Михајловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 415 од 5.5.1995. године
25.4.2019. године, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad је променила своје пословно име у Vojvođanska banka a.d. Novi Sad а 30.4.2021. године је променила пословно име у OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad.
16.   ProCredit Bank a.d. Beograd
Адреса:Милутина Миланковића 17, Београд,
Телефон:(381) 011/205-7000
Факс:
Председник извршног одбора:Игор Анић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 538 од 05.04.2001.године
17.   Raiffeisen banka a.d. Beograd
Адреса:Ђорђа Станојевића 16, Београд,
Телефон:(381) 011/3202-100
Факс:(381) 011/3346-033
Председник извршног одбора:Зоран Петровић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 318 од 09.03.2001. године
18.   СРПСКА БАНКА акционарско друштвo, Београд
Адреса:Савска 25, Београд.
Телефон:(381) 011/3607-200
Факс:(381) 011/2646-855
Председник извршног одбора:Весна Јокановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 920 од 4.11.1996. године
19.   UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Адреса:Рајићева 27-29, Београд.
Телефон:(381) 011/3204-500
Факс:(381) 011/3204-501
Председник извршног одбора:Никола Вулетић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 1437 од 2.7.2001.године
20.   Yettel Bank ad Beograd
Адреса:Омладинских бригада 88, Београд,
Телефон:(381) 011/4409-670;063 389 035
Факс:(381) 011/4409-650
Председник извршног одбора:Александар Богдановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 346 од 24.4.1996.године
24.5.2024. године Mobi Banka a.d. Beograd је променила своје пословно име у Yettel Bank a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања, тј од 25.5.2024.године.